ERASMUS projekt

GADIP samarbetar i ett projekt “The Europe we want” och som stöds av EU via ett anslag från ERASMUS. Projektets partners är Österrike (Projektledning) Belgien, Spanien och Sverige. Vill du och din...