ERASMUS projekt

GADIP samarbetar i ett projekt “The Europe we want” och som stöds av EU via ett anslag från ERASMUS. Projektets partners är Österrike (Projektledning) Belgien, Spanien och Sverige.

Vill du och din förening bidra med era erfarenheter i en workshop om ert arbete med kvinnliga flyktingar och migranters möte med det svenska samhället?

Vårt mål är att synliggöra ett könsperspektiv på flyktingars/migranters uppfattningar om och erfarenheter av möte med det svenska samhället.

Vi tror att den förening som du är verksam i kan bidra med viktig information om hur ni arbetar kring dessa frågor. Vi kommer att ha en workshop den 29 maj 2018 där kvinnors situation diskuteras.

Workshopen är tänkt som en uppföljning av en internationell konferens som vi anordnade i oktober 2016 och 2017 på temat Gender, refugees and security – könsperspektiv på flyktingar och säkerhet och hälsa under och efter flykten. Workshopen ingår i ett internationellt projektmed där föreningar i Belgien, Österrike, Spanien och Sverige anordnar liknande workshops. Tanken är att personer/föreningar som arbetar med olika teman – hälsa, diskriminering, försörjning. Deltagare i workshops skall vara kvinnor som har en migrations bakgrund både som deltagare i förening och experter och som har en anknytning till vuxenutbildning och rådgivning.

GADIP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait