Recorded webinar: La casa de las muñecas – Transpersoner och hemlöshet i Mexico

Inspelade webinar, 27 apr 2023.
“La Casa de las Muñecas Tiresias A.C.” är en inkluderande trans-feminist organisation som försöker förbättra levnadsvillkor för personer med icke normativa könsidentiteter i Mexiko genom omfattande projekt för att stärka och försvara mänskliga rättigheter med sikte på kulturell omvandling och social integration fri från diskriminering.