Kvinnornas röster:civilsamhället och invandrade kvinnors rättigheter.

Kvinnornas röster:civilsamhället och invandrade kvinnors rättigheter.

Civilsamhället och samhällets politiska institutioner måste samverka bättre för att stärka invandrade kvinnors mänskliga rättigheter. Lång erfarenhet visar att integrationspolitiken alldeles för litet uppmärksammar invandrade kvinnors utmaningar i samhället. Många kvinnor som invandrat – som flyktingar, anhöriga till sin familj – har ofta särskilda problem som i integrationspolitiken får en undanskymd plats.
Vi anordnar en workshop som syftar till att belysa bra initiativ i kvinnoorganisationer i Sverige och att jämföra dem med initiativ i andra länder i Europa. Det finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter både nationellt och mellan länder. Det gäller ekonomi, juridiska frågor, utbildning samt insatser rörande hälsa och våldsprevention.

Workshopen ingår i ett internationellt projekt : Strengthening Innovative Solutions to protect Female Migrant and Refugee Rights”. 1 De länder som medverkar i projektet ordnar arbetsmöten kring liknande teman. Kunskaper och erfarenheter som varje lands organisationer delar med sig av kommer i ett nästa steg diskuteras i så kallade Webinars, som är seminarier som organiseras av projektledningen och som samtliga deltagarna inbjuds att vara med i på nätet. Sammantaget kommer seminarierna bidra till att sprida nya idéer och kunskaper om vilka
utmaningar som invandrade kvinnor möter och visa på intressanta lösningar i integrationsverksamheten.

Vi bjuder in till ett heldagsmöte i Göteborg den 29 Maj. Föreningar som verkar för och med kvinnliga
immigranter har viktiga erfarenheter att bidra med i workshopen. Syftet är att förmedla erfarenheter av föreningars verksamhet, samverkan med samhället samt gensvar från berörda.
Vilket stöd ges från det omgivande samhället, och den nära omgivningen? Samverkan med andra föreningar och med samhället i stort.
Vi vill bjuda in dig som har erfarenheter och tankar kring din verksamhet att föra vidare till deltagare
i vår workshop. Den äger rum på hotell Eggers den 29 Maj kl 10-17. Vi bjuder på lunch och förfriskningar under dagen, men har ingen anmälningsavgift. Anmälan är bindande. Förhinder måste
anmälas senast den 27 Maj. Utebliven anmälan debiteras emellertid med 500 kr.

Jag heter Ulla Björnberg och är verksam i föreningen GADIP som står för Gender and Development in practice. I vår förening arbetar vi på att sprida och förmedla kunskaper mellan internationella
föreningar och forskare rörande migration och kvinnors villkor. Du kan läsa mer om oss på

samarbete med ABF FyrBodal

Vi ser fram emot din anmälan på länken

1 Det internationella projektet har initierats av WIDE+ (Women in Development Europé ) stöds
ekonomiskt av Open Society Founadation (OSF ). Föreningar från Belgien,
Österrike, Spanien, Serbien samt Sverige medverkar i projektet

GADIP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait