Inbjudan till workshop 27 oktober 2017

logo gadip fyrkantig-rgb GADIP Gender and Development in Practice

Brev till potentiella deltagare i Workshop den 27/10

Kvinnor i diaspora tar sitt liv i egna händer.

Vill du och din förening bidra med era erfarenheter i en workshop om ert arbete med kvinnliga flyktingar och migranters möte med det svenska samhället?

Jag som skriver till dig är medlem i föreningen GADIP Gender and Development in Practice. Vårt mål är att synliggöra ett könsperspektiv på flyktingars/migranters uppfattningar om och erfarenheter av möte med det svenska samhället.

Vi tror att den förening som du är verksam i kan bidra med viktig information om hur ni arbetar kring dessa frågor. Vi kommer att ha en workshop den 27 oktober 2017 där kvinnors situation diskuteras. Workshopen är tänkt som en uppföljning av en internationell konferens som vi anordnade i oktober 2016 på temat Gender, refugees and security – könsperspektiv på flyktingar och säkerhet under och efter flykten. Workshopen ingår i ett internationellt projektmed där föreningar i Belgien, Österrike, Spanien och Sverige anordnar liknande workshops. Tanken är att personer/föreningar som arbetar med olika teman – hälsa, diskriminering, försörjning. Deltagare i workshops skall vara kvinnor som har en migrations bakgrund både som deltagare i förening och experter och som har en anknytning till vuxenutbildning och rådgivning.

Förslag på teman är:

Tema 1.
Är könsobalans bland flyktingar ett problem? Hur tar sig detta uttryck i kvinnors erfarenheter som flyktingar? Hur kan motverka obalanser i effekter av sned könsfördelning?

Tema 2
Erfarenheter och verksamhet för att hjälpa våldsutsatta kvinnor i samband med och efter flykt

Tema 3
Försörjning, diskriminering. Kvinnors erfarenhet av rasism och främlingsfientlighet?

Tema 4
Hur tar sig ökat polisiärt fokus på säkerhet uttryck i arbetet inom föreningen? Asylsökande, Gömda flyktingar som nekats uppehållstillstånd Gränskontroller. Du är välkommen att ge ett förslag på vad ni i er förening skulle kunna bidra i och diskutera.

Workshopen skall pågå under en dag från kl 9-15. Plats får vi återkomma om. Vi bjuder på lunch och kaffe under dagen. Jag vänder mig till dig i förhoppningen att du/ni vill delta i workshopen. Den ingår som ett led i ett projekt inom EU, ett s.k. ERASMUS projekt

Kontakt gadip.sverige@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait