Välkommen på Konferensen Gender Backlash 3!

Fredag den 29 april bjuder vi in till en konferens på Mötesplatsen Göteborg (Södra Allégatan 1B). Vi bjuder på lunch of fika från Café au Thé – maila därför gärna din anmälan till info@gadip.se så att vi har mat och fika till dig! Om du inte kan närvara fysiskt kan du närvara på zoom! – Se länkar nedan. 

Under förmiddagen håller vi ett panelsamtal på tema “Anti-genusrörelsens framfart och dess effekter på den feministiska rörelsen”. Deltar gör: 

  • Soraya Post – politiker för Feministiskt Initiativ, tidigare EU parlamentariker
  • Oliver Jänkhe – transaktivist och organisatör av West Pride 
  • Lena Martinsson – professor i genusvetenskap, Göteborgs Universitet 
  • Evin Incir – EU parlamentariker för Socialdemokraterna

På eftermiddagen hålls tre föreläsningar. ILGA Europe är inbjudna för att prata om rapporten Trans-Rights are Human Rights. Fokus är på hur vi kan bättre skapa en inkluderande feministisk rörelse, genom att dekonstruera argumenten som används mot transinkludering med fakta och historier från verkligheten. 

Efter detta får vi insikter om hur rörelsen för aborträtt lyckades mobilisera sig för förändring, med historier från Irland och Argentina. Sista föreläsningen lär oss om den feministiska rörelsen i Belarus, där många kvinnor är aktiva i kampen för ett demokratiskt samhälle fritt från våld. 

Panelsamtalet är på svenska och föreläsningarna på engelska. 

Friday the 29 of April we are organising a conference at Mötesplatsen Göteborg (Södra Allégatan 1B). We are providing lunch and fika from Café au Thé – please therefore email your attendance to info@gadip.se. If you can’t attend in person you are still able to follow the conference on Zoom – see links to register below.  

Before lunch we will have a panel discussion on the The progress and effects of the anti-gender movement. The panel discussion will be in Swedish. 

After lunch there will be lectures held in English. ILGA Europe are invited to speak on the report Trans-Rights are Human Rights. The focus is on how we can create a more inclusive feminist movement by dismantling anti-trans narratives with arguments and facts and by bringing reality into the “debate”. 

After this we will gain insights on how mobilisation for change was possible in the movement for abortion rights, with stories from Ireland and Argentina. The last lecture will teach us about the feminist movement in Belarus, where many women are very active in the peaceful initiatives for a democratic Belarus free from violence and terror. 

Panelsamtal: Anti-genusrörelsens framfart och dess effekter på den feministiska rörelsen

When: Apr 29, 2022 10:00 AM Stockholm

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

ILGA Europe: A Trans-inclusive Feminist Movement 

When: Apr 29, 2022 01:00 PM Stockholm

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Ireland and Argentina: Mobilization for abortion rights

When: Apr 29, 2022 02:00 PM Stockholm

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Belarus: How the war destroyed women’s hopes for peaceful democratic change and a more equal society

When: Apr 29, 2022 03:00 PM Stockholm

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.