GADIP's board members 2021

Edmé Dominguez Ordförande

Lisa Sutton  Vice ordförande

Nancy Contreras Kassör

Suzanne Forsberg  Ledamot

Ulla Björnberg Ledamot

Regina Mattsson Ledamot

Olivia Kalandris Ledamot

Linda Lane Suppleant

Carina Larusson Valberedning

Edmé Dominguez

Jag var med i att förvandla GADIP från ett projekt finansierade av SIDA till en ideal förening när finansieringen tog slut och det skulle läggas ner, för många år sen. Varför ville vi att GADIP skulle överleva? För att vi tyckte att det var en bra plattform för att ena krafter, akademiker och aktivister och för att ena kampen för jämställdhet i Sverige med den som pågår i resten av världen.

Ulla Björnberg

Mitt engagemang i Gadip beror på att jag vill stödja förbättringar för kvinnors villkor. Samverkan mellan forskning och aktivism både internationellt och nationellt har jag alltid känt mig lockad av.