Rapport från Workshop om Fairtrade och Genus

Den 30 november 2018 organiserade GADIP en workshop om Fairtrade och genus. Workshopen ägde rum på Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet, med totalt 11 närvarande. Deltagarna var representanter …

Årsmöte GADIP 28 mars 2019

Välkomna på årsmöte med GADIP! Den 28 mars 2019, kl 17.00 – 19.00 Lokal: Viktoriahuset, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg. Rum: 304. Under årsmötet kommer Hauwa Mahdi från Institutionen för …

Internationella kvinnodagen 2019

Årets Internationella kvinnodag firades tillsammans med ett antal andra föreningar från nätverket Kvinnokedjan, samt ett hundratal besökare på Frilagret i Göteborg. Under dagen njöt vi av dans, föreläsningar, filmvisning, och …

Beijing+20 Conference 2015

Vår konferens från 2015 med tema ”20 år efter Beijing – Kvinnor för fred + UN Resolution 1325 on women, peace and security – how to implement?” finns nu tillgänglig …